Arbeidsovereenkomsten

Het arbeidsrecht is in Nederland bijna jaarlijks aan wijzigingen onderhevig. Elke ondernemer dient op de hoogte te zijn van de wijzigingen die moeten worden doorgevoerd. Op 1 januari 2015 zijn de onderstaande wijzigingen doorgevoerd in het kader van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ):

  • In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mag in beginsel geen concurrentiebeding meer worden overeengekomen:
  • De werkgever heeft een aanzegplicht bij arbeidsovereenkomsten van 6 maanden of langer.
  • Deze verplichting geldt voor alle arbeidsovereenkomsten die op of na 1 februari 2015 aflopen;
  • Vanaf 1 januari 2015 is het niet langer mogelijk om met een werknemer een proeftijdbeding overeen te komen bij een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter.

Op 1 januari 2020 is, na introductie van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), wederom een aantal wijzigingen doorgevoerd die effect hebben op de arbeidsovereenkomsten en oproepovereenkomsten tussen werkgevers en werknemers.

In de praktijk blijkt dat ondernemers vaak niet of niet volledig op de hoogte zijn van de wettelijke wijzigingen. Hierdoor kan het voorkomen dat wettelijke wijzigingen niet of onjuist in de arbeidsovereenkomsten zijn doorgevoerd. Het niet of onjuist toepassen en/of doorvoeren van de relevante wetgeving kan voor uw bedrijf grote financiële gevolgen hebben. FlexHR-solutions kan dit risico voor u als ondernemer wegnemen door middel van een zogenaamde QuickScan van uw arbeidsovereenkomsten. Wilt u meer weten?

Neem hiervoor contact op met FlexHR-solutions.


Meer weten over arbeids-overeenkomsten?

Vul uw gegevens hieronder in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.