Ziekteverzuim & reïntegratie

Ziekteverzuim kost werkgevers veel geld. Zeker in het MKB kunnen deze kosten een grote impact hebben op de continuïteit van de onderneming. Het is dus van groot belang dat er maatregelen worden genomen om verzuim te voorkomen dan wel actief sturing te geven aan het verkorten van het  reïntegratieproces. Hierdoor worden niet alleen de kosten van verzuim beperkt maar worden ook mogelijke operationele bezettingsproblemen zoveel mogelijk voorkomen of verkort.

Elke werkgever kan de nadelige gevolgen van verzuim zoveel mogelijk beperken door:

  • Het voeren van een actief verzuimbeleid;
  • Veel aandacht te schenken aan de arbeidsomstandigheden in de onderneming;
  • Het tijdig inwinnen van (arbeids) deskundig advies;
  • Het zogenaamde “grijze” verzuim zoveel mogelijk te bestrijden.

FlexHR-solutions kan u helpen met het beperken van de kosten van verzuim. Hiertoe biedt FlexHR-solutions de volgende diensten:

  • Praktisch advies met betrekking tot het verzuimbeleid, zoals: het opstellen van een verzuimprocedure;
  • Begeleiding van alle facetten in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter;
  • Practische adviezen met betrekking tot het terugdringen van frequent verzuim;
  • Ondersteuning bij het inwinnen van arbeidsdeskundig advies alsmede de uitvoering van dit advies.

Wilt u meer weten?

Neem hiervoor contact op met FlexHR-solutions.


Meer weten over ziekteverzuim & reïntegratie?

Vul uw gegevens hieronder in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.