(Collectieve) Ontslagaanvragen

Van collectief ontslag is sprake indien een werkgever voornemens is de dienstverbanden van tenminste 20 of meer werknemers, werkzaam in één werkgebied, op één of meer binnen een tijdvak van 3 maanden gelegen tijdstippen te doen eindigen. Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen moet hij ook het afspiegelingsbeginsel toepassen. Op 1 april 2014 zijn de regels voor het afspiegelingsbeginsel gewijzigd.

Bedrijfseconomische redenen

Een werkgever kan collectief ontslag aanvragen om bedrijfseconomische redenen. Hiertoe dient een werkgever zich vanaf 1 juli 2015 te wenden tot het UWV. Voorbeelden van bedrijfseconomische redenen zijn:

  • Een slechte financiële situatie;
  • Minder werk voorhanden;
  • Werkzaamheden worden geautomatiseerd;
  • Een bedrijfsverhuizing.

Bij ontslag van een of meer werknemers om bedrijfseconomische redenen geldt altijd het afspiegelingsbeginsel. Het maakt hierbij dus niet uit hoeveel werknemers ontslagen worden.

Afspiegelingsbeginsel

Bij het afspiegelingsbeginsel worden werknemers met vergelijkbare functies ingedeeld in leeftijdsgroepen. Binnen elke leeftijdsgroep wordt bekeken wie het laatst is aangenomen. Deze werknemers worden dan als eerste ontslagen.

Regels voor collectief ontslag

Bij collectief ontslag moet de werkgever zich houden aan de regels uit de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO). Zo moet de werkgever collectief ontslag vooraf melden bij UWV en de vakbonden raadplegen. De ontslagroute loopt vanaf 1 juli 2015 via het UWV.

Individuele ontslagaanvragen

Naast een collectieve ontslagaanvraag kunt u als ondernemer natuurlijk ook worden geconfronteerd met een medewerker die niet goed functioneert of bijvoorbeeld langdurig ziek is. In dergelijke gevallen kan voor een medewerker ook een individuele ontslagaanvraag worden ingediend. Bij complexe ontslagaanvragen of andere ingewikkelde arbeidsrecht zaken werkt FlexHR-solutions nauw samen met Mr. F. Damen, advocaat en partner bij Lexence Advocaten & Notarissen uit Amsterdam.
FlexHR-solutions is uw business partner met betrekking tot alle ontslagtrajecten. Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met FlexHR-solutions. Wij helpen u graag.


Meer weten over (collectieve) ontslagaanvragen?

Vul uw gegevens hieronder in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.