Vaststellingsovereenkomsten

Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid komt de keuzevrijheid van de ontslagroute voor werkgevers te vervallen. Per ontslaggrond is bepaald of het UWV of de kantonrechter bevoegd is van een geschil kennis te nemen. Het UWV mag uitsluitend oordelen over ontslagaanvragen op grond van bedrijfseconomische redenen of bij langdurige arbeidsongeschiktheid. De kantonrechter is bevoegd kennis te nemen van alle overige geschillen zoals: disfunctioneren. Aan beide procedures zitten nogal wat haken en ogen. Een goed alternatief is een beëindiging met ‘wederzijds goedvinden’. In dat geval eindigt de arbeidsovereenkomst door middel van een getekende vaststellingsovereenkomst.

Door de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is per 1 juli 2015 de rechtspositie van werknemers die akkoord gaan met een vaststellingsovereenkomst of die instemmen met opzegging, aanvullend beschermd. Er wordt een bedenkrecht geïntroduceerd waardoor een werknemer binnen 14 dagen de vaststellingsovereenkomst kan ontbinden of de beslissing tot instemming met opzegging kan herroepen. Deze ontbinding/herroeping kan zonder opgave van redenen door een schriftelijk aan werkgever gerichte verklaring. Er is dus geen tussenkomst van een rechter nodig.

Werkgevers zijn gehouden om werknemers te wijzen op dit bedenkrecht. Indien hier niet aan wordt voldaan, wordt het termijn van 14 dagen verlengd naar drie weken. Het is daarom belangrijk om in de standaard vaststellingsovereenkomst respectievelijk de opzegbrief (binnen twee werkdagen na instemming met de opzegging) een passage op te nemen waardoor de werknemer op dit bedenkrecht wordt gewezen.

Om te voorkomen dat onderhandelingen ongelimiteerd kunnen worden opgerekt, heeft de wetgever besloten dat een werknemer zich slechts eenmaal in een periode van zes maanden op dit bedenkrecht kan beroepen.

FlexHR-solutions kan voor u een dergelijke vaststellingsovereenkomst opstellen. Wilt u meer weten over een beëindiging van een dienstverband door middel van een vaststellingsovereenkomst?

Neem hiervoor contact op met FlexHR-solutions.


Meer weten over vaststellings-overeenkomsten?

Vul uw gegevens hieronder in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.