Ziekteverzuim & reïntegratie

Ziekteverzuim kost werkgevers veel geld. Zeker in het MKB kunnen deze kosten een grote impact hebben op de continuïteit van de onderneming. Het is dus van groot belang dat er maatregelen worden genomen om verzuim te voorkomen dan wel actief sturing te geven aan het verkorten van het  reïntegratieproces. Hierdoor worden niet alleen de kosten van verzuim beperkt maar worden ook mogelijke operationele bezettingsproblemen zoveel mogelijk voorkomen of verkort.

Elke werkgever kan de nadelige gevolgen van verzuim zoveel mogelijk beperken door:

  • Het voeren van een actief verzuimbeleid;
  • Veel aandacht te schenken aan de arbeidsomstandigheden in de onderneming;
  • Het tijdig inwinnen van (arbeids) deskundig advies;
  • Het zogenaamde “grijze” verzuim zoveel mogelijk te bestrijden.

Een werkgever moet het loon doorbetalen aan een zieke werknemer. Als de werknemer meer dan 2 jaar ziek is, kan de werkgever ontslag aanvragen bij het UWV of het dienstverband beëindigen door middel van een vaststellingsovereenkomst.  De werkgever is in beginsel verplicht om op verzoek van de arbeidsongeschikte werknemer een dienstverband na 2 jaar ziekte te beëindigen (dit geldt ook voor zogenaamde “slapende dienstverbanden”). Aan de werknemer dient in dergelijke gevallen de transitievergoeding te worden betaald. Dit is de uitspraak van de Hoge Raad op 8 november 2019. Met de Regeling “compensatie transitievergoeding” kan de werkgever de betaalde transitievergoeding terugkrijgen via het UWV. Zo voorkomt de Rijksoverheid dat werkgevers te maken krijgen met een opeenstapeling van kosten na 2 jaar loon doorbetalen aan zieke werknemers.

Wilt u meer weten?

Neem hiervoor contact op met FlexHR-solutions.


Meer weten over ziekteverzuim & reïntegratie?

Vul uw gegevens hieronder in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.